ES IMPERIO (F1)

Wielkie Imperium Rzepaku

Wyłączny dystrybutor

Sprawdź, gdzie rośnie ES Imperio

Wielkie Imperium Rzepaku

Opis i charakterystyka odmiany ES IMPERIO

Opis odmiany ES IMPERIO

RZEPAK OZIMY

Mieszaniec zrestorowany systemu OGURA

Rejestracja: Polska 2016

Bardzo dobra zimotrwałość i mrozoodporność

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach 47,8% SM*

Zawartość glukozynolanów 13,1 μM/g*

Wysoki potencjał plonowania 59,1 dt/ha
(+8,3 dt/ha w stosunku do wzorca)*

Zalecana ilość wysiewu 40 – 50 nasion/m2

*Źródło: doświadczenia rejestrowe COBORU 2014-2015

PLON NASION
W REJONACH DOŚWIADCZEŃ
REJESTROWYCH 2015

Średnie plonowanie 2015
Wzorzec 48,2 dt/ha
(ES Valegro, Monolit, Visby, Arsenal)
ES Imperio 57,4 dt/ha
Źródło: COBORU 2015

 

CHARAKTERYSTYKA